De geschiedenis van vroegtijdige zorgplanning in West-Vlaanderen

VZP in West-Vlaanderen (2017)

Het vervolgproject met de steun van de provincie West-Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting werkt via een stuurgroep aan volgende actiepunten:

  1. Bekendmaken van de website
  2. Uitbouw van de website als kenniscentrum en werkinstrument.
  3. Bekendmaken en afstemmen van visie en werkinstrumenten met andere sectoren en structureel communiceren via netwerken op het vlak van vroegtijdige zorgplanning.
  4. Opleiden en ondersteunen van referentiepersonen vroegtijdige zorgplanning.
  5. Detecteren van noden en hiaten.
  6. Oprichten stuurgroep.

 


Het West-Vlaams project (2015-2016)

Het project met de steun van de provincie West-Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting werkt via een stuur- en verschillende werkgroepen aan:

Bekijk hier het resultatenverslag.


Regio Midden West-Vlaanderen (2013-2014)

Een project in Midden West-Vlaanderen getrokken door SEL MWVL in nauwe samenwerking met Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel met focus op:

Sensibilisatie thuiszorg, woonzorgcentra, ziekenhuizen
Personen met dementie
Huisartsen
Opleiding 

Het project voorziet een intensieve (5-daagse) opleiding voor hulpverleners uit de diverse zorgsettings. De opleiding richt zich op signaaldetectie, communicatievaardigheden en gespreksvoering voor alle hulpverleners uit alle zorgsettings.


De thuiszorg en de ziekenhuizen (2011-2012)

Het project in de woonzorgcentra (zie verder) leert ons dat gesprekken veel vroeger moeten starten, m.n. in de thuiszorg en dat ziekenhuizen óók een cruciale rol spelen om zorg- en behandelafspraken (indien nodig) op te maken en op te volgen als die er zijn.


De woonzorgcentra in MWVL (2007-2011)

Het project van Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel start in de woonzorgcentra die een mooi afgelijnde entiteit vormen – waar de zorggraad hoog is en een vroegtijdige bespreking met bewoners cruciaal is en vaak cognitieve stoornissen zoals dementie optreden.


Het Brugse Model voor VZP in WZC (2008-2010)

Een multidisciplinaire werkgroep ontwikkelde een model voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in de woonzorgcentra van de Brugse regio. De werkgroep baseerde zich op wat gekend is uit de internationale literatuur en op de reeds bestaande literatuur en ervaring in Vlaanderen. Het zogenaamde Brugse model wordt intussen in de alle WZC van de Brugse regio gebruikt en wordt ook opgepikt buiten de regio. 

Dit model werd ontwikkeld en geïmplementeerd in de periode 2008-2010. 

Activiteit toevoegen send

mijn vroegtijdige zorgplanning

Hoe pak ik het aan?

publicaties

Relevante publicaties rond het thema

inspiratie / materiaal

Op zoek naar gesprekstips, een spel, beeldmateriaal, ... ?